පෙනුම, සති 3 කට පසු පරිශීලක වාර්තාව | ශ්

සෑම පෙනුමක් වර්ගයක් සඳහාම වැඩි වැඩියෙන් නිෂ්පාදන ඇති බව බොහෝ අය පවසන අතර එහි ඇති බව මම දනිමි! ඔබේ පෙනුම සඳහා කුමන නිෂ්පාදන මිලදී ගත යුතුද යන්න තීරණය කිරීමට සහ ඔබට උදව් කළ හැකි නිෂ්පාදන තීරණය කිරීමට මෙම පිටුව ඔබට උපකාරී වනු ඇත.

කිසිදු සමාලෝචනයක් අතපසු නොකරන්න. ඔබට මෙම පිටුවට ආපසු ගොස් මගේ අනාගත සමාලෝචන සියල්ල කියවිය හැකිය. මෙම පිටුවේ පෙනුම හෝ පෙනුම එකකට වඩා තිබේ. ඔබ පිටුව මගේ අනෙකුත් රූපලාවන්ය නිපැයුම්, පියකරු සමක් නිෂ්පාදන, ෙසෝදන දව සහ තවත් මගේ විචාර සොයා ගත හැකි Beauty විමර්ශණය. විවිධ වෙළඳ නාම සහ වර්ණ පිළිබඳ මගේ සමාලෝචන සඳහා මෙම පිටුවෙහි කොටසක් ද ඇත. එය විවිධ නිෂ්පාදන සඳහා සමාලෝචන සහ විවිධ පෙනුම සඳහා විවිධ නිෂ්පාදන අඩංගු වේ. මගේ Beauty විචාර: මගේ පෙනුම ගැන ඔබට කියවීමට අවශ්‍යද? මට විශ්වාසයි ඔබ එසේ කරන බව! මම හිතන්නේ ඔබ මගේ පෙනුමට කැමති වේවි. මම සෑම විටම හොඳම හා නවතම රූපලාවන්‍ය හා සම ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන සොයමි. රූපලාවණ්‍ය නිෂ්පාදන ගැන හෝ යමක් සොයා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබට ප්‍රශ්න ඇත්නම්, කරුණාකර මට දකුණේ අදහසක් ලියන්න. මම හැකි ඉක්මනින් පිළිතුරු දෙන්නෙමි. ඔබගේ සියලු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දීමට මම වග බලා ගන්නෙමි!

මගේ තොරතුරු ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේ යැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

අවසාන පරීක්ෂණ

Lives

Gloria Maxwell

ඈත සංවාදය ලබා ගැනීමට, රූපලාවන වටා ලෙස Lives කිසිසේත්ම අධික - ඇයි මෙය මෙසේ වන්නේ කොහොමද? එක් පරීක්ෂක...